Viisumit

Kauttamme voit tilata kertaviisumit, ryhmäviisumit sekä monikertaviisumit.

Hoidamme myös viisumin siirrot sekä ulkomaalaisten viisumihakemukset. Venäjän viisumien lisäksi voit tilata kauttamme bussiliput, junaliput, lentoliput sekä majoitukset Venäjälle, kaikki kätevästi saman katon alta

Annamme mielellämme lisätietoja ja ohjeita Venäjän matkustukseen ja viisumien anomiseen liittyen. Tervetuloa palveltavaksi!

Kertaviisumi:

Kertaviisumi on henkilökohtainen turistiviisumi, jonka voi anoa enintään 30 päiväksi, yhtä matkaa varten. Tarvitset täytetyn sekä allekirjoitetun anomuskaavakkeen liitteeksi passin, yhden passivalokuvan (enintään 6 kk vanha) sekä vakuutusyhtiön kirjoittaman todistuksen matkavakuutuksesta. Vakuutuksen tulee olla voimassa koko viisumin ajalle. Kertaviisumin toimitusaika konsulaatissa on 6 arkipäivää. Huomioithan lisäksi mahdolliset postituspäivät. Passin tulee olla voimassa 6 kk viisumin päätymisen jälkeen.

Monikertaviisumi 6 kk sekä 12 kk:
Monikertaviisumin anomisen voi aloittaa vaikka vanha viisumi on vielä voimassa. Alkuun pääset täytetyllä ja allekirjoitetulla anomuskaavakkeella sekä passikopiolla. Kun monikertaviisumia varten tarvittava puolto on myönnetty, toimitetaan hakemus konsulaattiin, jolloin tarvitsemme alkuperäisen passin, yhden passivalokuvan (enintään 6 kk vanha) sekä vakuutusyhtiön kirjoittaman todistuksen matkavakuutuksesta. Vakuutuksen tulee olla voimassa koko viisumin ajalle tai vakuutustodistuksesta tulee käydä ilmi että vakuutus on jatkuva/vuosittain uusiutuva. Jos hakijalla on uusi passi, tulee hänellä olla kopiot vanhoista viisumeista, jos sellaisia on ollut (kuitenkin ainakin viimeisimmästä). Monikertaviisumin toimitusaika jakautuu seuraavasti: Ministeriön käsittelyaika 4-5 viikkoa, konsulaatin käsittelyaika 6 arkipäivää. Kokonaistoimitusaika on noin 6-7 viikkoa. Passin tulee olla voimassa 6 kk viisumin päätymisen jälkeen. 

Ryhmäviisumi:
Ryhmäviisumia kannattaa anoa silloin, jos matkustajia on vähintään viisi, kaikki matkustavat samassa kulkuneuvossa ja matkan kesto on enintään neljä (4) vuorokautta. Ryhmäviisumi voidaan myöntää Pietariin, Karjalan kannaksen sekä Karjalan Tasavallan alueelle. Tarvitsemme kaikilta matkustajilta täytetyn sekä allekirjoitetun anomuskaavakkeen, yhden passivalokuvan (enintään 6 kk vanha), kopion passin henkilötietosivusta sekä vakuutusyhtiön kirjoittaman todistuksen matkavakuutuksesta. Ryhmäviisumi on hyvä tilata n. kaksi viikkoa ennen matkaa. Ryhmäviisumi voidaan myöntää vain Suomen kansalaisille. Passin tulee olla voimassa 6 kk viisumin päätymisen jälkeen. 

Asiakkaan omalla puollolla: 
Tarvitsemme täytetyn sekä allekirjoitetun anomuskaavakkeen liitteeksi yhden passivalokuvan (enintään 6 kk vanha), passin, vakuutusyhtiön kirjoittaman todistuksen matkavakuutuksesta sekä Venäjän ministeriön myöntämän puoltolausunnon.

Ulkomaalaisilta peritään ylläolevien hintojen lisäksi kansalaisuuslisä. Lisämaksun suuruus määräytyy kansalaisuuksittain. Passin on oltava voimassa 6 kuukautta viisumin päättymisen jälkeen. Konsulaattiin toimitettuja anomuksia ei voi muuttaa / peruuttaa.

Toimitukset:
Viisumianomuksen voit jättää Kainuun Matkatoimiston toimistoon. Samasta paikasta voit noutaa
myönnetyn viisumin. Huomioithan, että Venäjän juhlapyhät saattavat vaikuttaa ministeriön sekä konsulaatin toimitusaikoihin. Tärkeää on myös muistaa, että passin tulee olla voimassa kaikissa tapauksissa puoli vuotta viisumin päättymisen jälkeen.Emme vastaa postin, konsulaatin tai Venäjän viranomaisten viivästyttämistä tai kadottamista asiapapereista. Emme myöskään vastaa konsulaatin tai viranomaisten (ministeriö, rajanviranomaiset ym.) mahdollisista muutoksista viisumikäytännössä